LOXO

biuro architektoniczne

LOXO ARCHITEKT GRZEGORZ SŁOŃSKI

Adres:

Cisowa 9
30-229 Kraków

NIP:

6772066120

gsarchitekt@gmail.com

+48.504031316

Adres korespondencyjny

LOXO

Adres: Cisowa 9

30-229 Kraków

OFERTA

Biuro architektoniczne LOXO oferuje usługi projektowe związane z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi projektowej biuro architektoniczne LOXO współpracuje m.in. ze specjalistami różnych branż, w tym konstrukcyjnej, drogowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych .

Firma specjalizuje się w projektach adaptacji budynków istniejących realizowanych w dostosowaniu do określonych potrzeb inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych

W ofercie znajduje się również przygotowanie opinii urbanistycznych w zakresie dotyczącym określenia możliwości inwestycyjnych danego terenu, analizy chłonności terenu w oparciu o zapisy obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium i warunków zabudowy).

Dokumentacja projektowa opracowywana jest w systemach CAD  2D i 3D. Istnieje również możliwość wykonania projektów z zastosowaniem nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling).

Pełny zakres realizowanych usług znajduje się na naszej stronie internetowej. 

 Formularz kontaktowy

 
 _ _  __  __  _____   ___  
 | \| || \ \\/ // / ___||  / _ \\ 
 | ' ||  \ ` // | // __  | / \ || 
 | . ||  | ||  | \\_\ || | \_/ || 
 |_|\_||  |_||  \____//  \___// 
 `-` -`   `-`'   `---`   `---`  
                    

Lokalizacja